ravago_1.jpg

Preciznost

Ravago Chemicals fabrika za proizvodnju mineralnog kompleksa

Globalna hemijska kompanija Ravago Chemicals odabrala je Cordeel kao izvođača svih radova po principu ključ u ruke za tehnološki vrlo zahtevnu fabriku za proizvodnju hemijskih komponenti i proizvoda mineralnog kompleksa. Cordeel je sve radove izveo precizno ispunjavajući sve standarde u predviđenom roku.
ravago_2.jpg
ravago_3.jpg

Informacije o projektu

Naziv projekta
Ravago Chemicals fabrika za proizvodnju mineralnog kompleksa
Lokacija
Mali Idjos, Vojvodina
Klient
Ravago Chemicals
Kategorija
Proizvodnja hrane
Površina
2,600 m²
Projektant
North Engineering
Vrsta ugovora
Ključ u ruke
Period implementacije
04/2015 do 11/2015

Visoko-tehnološka fabrika

Ravago Chemicals je renomirani proizvođač visoko kvalitetnih aditiva za prehranu, dugo prisutan između ostalih i na tržištima zapadnog Balkana. Uz razumevanje trendova na tržištu, Ravago Chemicals je odlučio da investira u izgradnju sopstvenog visoko tehnološkog proizvodnog kapaciteta na odličnoj lokaciji.

U susret izazovima

Cordeel se susreo sa izazovom da izgradi 40m visoki proizvodni toranj monolitne betonske konstrukcije uz korišćenje specijalnog seta oplate konstruisanog samo za tu namenu sa ciljem izuzetne preciznosti i potpunog eliminisanja uticaja vibracija zbog gravitacionog mešanja komponenti u silosima proizvodnog tornja . Uz pažljivo planiranje izveli smo sve radove sa potpunom preciznošću.

To je omogućilo kompaniji koja je uz našu pomoć instalirala proizvodne silose i miksere da vertikalnim transportom kroz krov proizvodnog tornja da svoj posao urade brzo i precizno na za to određenim mestima.

 

Ravago Chemicals fabrika za proizvodnju mineralnog kompleksa